-بک عرفتـــک و أنت دللتنےِ علیک و دعوتنےِ-

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم الله

برگها می رقصند و می ریزند
به شوق پابوسی شما به سجده بر خاک می افتند...
برگ ها که می افتند...
خیال می کنم که آمده ای...
از روی نیمکت قیام می کنم...
و یادم می آید پاییز است. فصل برگ ریزان...